Видео: Победата на Димитър Ангелов на плажна борба, Констанца 2022


Видео: Победата на Димитър Ангелов  на плажна борба, Констанца 2022

Победата на Димитър Ангелов над Леман Лепринс (Франция) при 80-килограмовите на турнира от световните серии по плажна борба в Констанца (Румъния).