ПОДКРЕПЕТЕ НИ


Ние сме сдружение „Български борци“ с нестопанска цел, чиято цел е да популяризира спорта борба. 

На нашата уеб страница BGWrestling.bg ще намерите актуални новини, биографични материали, база данни с медалистите, информация за клубовете, развиващи борба в България, фотогалерии, видеоматериали и др.

Ако желаете да ни подкрепите, може да направите дарение на следните сметки в myPOS:

Сдружение "Български борци"/ Bulgarian Wrestlers Association

В лева:  IBAN:  BG41 INTF 4001 506 975 12 49
BIG:  INTFBGSF

В евро: IBAN:  BG88 INTF 4001 503 577 94 51
BIC:  INTFBGSF