Медали, спечелени в историята


От 1956 до 2023 г.

МЪЖЕ И ЖЕНИ

Първенство Стил Медали
Злато Сребро Бронз Всичко Общо

Олимпийски
игри

класически 9 14 9 32     71
свободен 7 16 11 34
жени   2 3 5
         
Световни
първенства
класически 34 36 49 120     263
свободен 23 54 46 124
жени 7 5 6 19
         
Европейски
първенства
класически 59 64 51 174     447
свободен 73 74 79 226
жени 17 13 17 47
         
Европейски
олимпийски игри
класически     1 1      7
свободен - - - -
жени   2 4 6
         
Европейски
първенства, 23 г.
класически   1 4 5     16
свободен   2 1 3
жени 1 3 4 8
         
                                    ОБЩО   230 286 285   804
             
Първенства Стил Злато Сребро Бронз Всичко Общо
Олимпийски игри, световни
и европейски първенства
класически 102 115 115 332 804
своободен 103 146 138 387
жени 25 25 35 85
             

 

към 3.10.2023 г.