История


История

Автор: bgwrestling.bg

Още със създаването на „Организация на българските борци аматьори” (1932), първообразът на БФ Борба, започва и квалификацията на съдиите.

Първите арбитри с международен опит са същите, които са свързани с „прохождането“ на спортната борба (1946-1956). А именно Цено Ценов-баща, Петко Щерев, Борис Олшевски, Михаил Борисов, Михаил Машалов, Цанко Захариев...

Освен че имат курсове и трупат практически опит на фестивали и балканиади, арбитрите използват и специализираните издания „Борба класически и свободен стил, състезателни правила“ (1956), както и „Терминология по борба“ (1958). Целта е унифициране на правилата с международните изисквания.

Първият български съдия с международна, първа категория е Цено Ценов-баща. Атестат за неговият професионализъм е присъствието му в официалната листа на арбитрите за олимпийските игри Мелбърн '56. Ценов участва на 3 поредни олимпиади (1956, 1960, 1964). А след това на три поредни е в Апелативното жури (1968, 1972, 1976).

В лична кореспонденция с Руже Кулон (Франция), президент на Международната федерация, Ценов препоръчва участието на петима българи в квалификационния курс за международни съдии, I и II категория. А именно Борис Олшевски, Цанко Захариев, Михаил Машалов, Михаил Борисов и Райко Петров. В край на 50-те години на XX век петимата получават и лиценз към Международната федерация. Този факт е от голямо значение, след като на Конгреса в Толедо през 1966-а централата решава на олимпийски игри и световни първенства да имат право да съдийстват само арбитри с първа международна категория.

Същата година, 1966-а, практически изпит полагат и следващите лицензирани български съдии - Михаил Ангелов, Руси Русев, Атанас Аргиров, Любомир Брусев, Величко Атанасов и Димитър Добрев.

Нашите рефери имат огромен авторитет на междуародния тепих. За това говори и фактът, че през 1970-а лично президентът Руже Кулон кани Пенко Икономов, Динко Петров, Величко Атанасов и Тодор Грудев да положат изпит като арбитри.

Всички те проправят пътя на десетки успешни наши съдии до международния тепих.

През 1983-а, на световното първенство в Киев, Международната федерация учредява награда „Златна свирка“, която се връчва на най-добрите съдии през годината, доказали се с безупречен професионализъм. Досега петима българи са получавали признанието – Михаил Борисов и Генчо Зарев (1984), Тодор Грудев (1987), Янчо Костадинов (2008) и Левон Александров (2011).