Рекордьори по олимпиади


Име Брой Олимпиади

Михаил Борисов

9

1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992

Тодор Грудев 6

1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992

Янчо Костадинов 5

1996, 2000, 2004, 2008, 2012

Любен Брусев 4

1968, 1972, 1976, 1980

Цено Ценов (баща) 3

1956, 1960, 1964

Генчо Зарев 3

1976, 1984, 1988

Нешо Берберов 2

1992, 1996

Жеко Киров 2

1996, 2000

Цанко Захариев
 
2 1968, 1972
Петър Антов 2

2000, 2008

Милен Марков 2

2004, 2020

Мирослав Гочев 2

2012, 2016

Валентин Гецов 2

2012, 2016

Левон Александров 1

2008

Милен Марков 1 2020
Недялко Кирезиев 1 2024